Hírek

TÖBB, MINT 100 PARKOLÓHELY KERÜLT FELFESTÉSRE!

2011. november 22. 11:06

A közelmúltban került sor az Adyvároson áthaladó Ifjúság körút egy részén a parkolóhelyek felfestésére és további szabályozásokra útburkolati jelekkel, illetve az aszfaltburkolat egy részét is helyreállították az Útkezelő Szervezet kivitelezésében.

Nagy probléma volt, hogy sokéve nem került sor a parkolóknál a felfestésre, Radnóti Ákos önkormányzati képviselő intézkedésére az Ifjúság körút 66-76. és a 99-109. (tó mögötti nagy parkoló) számoknál több mint 100 parkolóhelyet festettek fel, így jelentősen javult a szabályos parkolások aránya. Továbbá sor került a parkolókban a kisebb útburkolati hibák kijavítására is, illetve nagy hangsúlyt helyeztek arra is, hogy a mozgássérült parkolóhelyek is jól láthatóan - a táblák mellett - legyenek felfestve a hulladékgyűjtő edényeknek kijelölt helyekkel együtt.

Ezenkívül az Ifjúság körúton, a tónál lévő parkolóból, a Bán Aladár utcából, a Barátság Parkból való kihajtásnál lévő kereszteződések is felfestésre kerültek, így beláthatóbbá váltak, s biztonságosabbá téve így a kihajtást a nagyforgalmú útra.

A közelmúltban került sor az Adyvároson áthaladó Ifjúság körút egy részén a parkolóhelyek felfestésére és további szabályozásokra útburkolati jelekkel, illetve az aszfaltburkolat egy részét is helyreállították az Útkezelő Szervezet kivitelezésében.
Nagy probléma volt, hogy sokéve nem került sor a parkolóknál a felfestésre, Radnóti Ákos önkormányzati képviselő intézkedésére az Ifjúság körút 66-76. és a 99-109. (tó mögötti nagy parkoló) számoknál több mint 100 parkolóhelyet festettek fel, így jelentősen javult a szabályos parkolások aránya. Továbbá sor került a parkolókban a kisebb útburkolati hibák kijavítására is, illetve nagy hangsúlyt helyeztek arra is, hogy a mozgássérült parkolóhelyek is jól láthatóan - a táblák mellett - legyenek felfestve a hulladékgyűjtő edényeknek kijelölt helyekkel együtt.
Ezenkívül az Ifjúság körúton, a tónál lévő parkolóból, a Bán Aladár utcából, a Barátság Parkból való kihajtásnál lévő kereszteződések is felfestésre kerültek, így beláthatóbbá váltak, s biztonságosabbá téve így a kihajtást a nagyforgalmú útra.

POZITÍV VÁLTOZÁS A BUSZMENETRENDBEN!

2011. november 18. 11:19

Újra megáll a kórház előtt a 23-as busz! Sokan kérték - különösen az idős, beteg utasok - korábban is Radnóti Ákos képviselőtől, hogy tegyen lépéseket a 23-as autóbusz útvonalával kapcsolatban, hogy újból megálljon a kórház előtt, illetve többen a jegyzőhöz is fordultak ilyen kéréssel. Örömmel számolhatunk be róla, hogy ismét a kórház előtt fog megállni az autóbusz!  A 23, 23A autóbuszjáratok mindkét irányban a Vasvári Pál utcában közlekednek. Emiatt nem érintik a Nádorvárosi köztemető – Szauter Ferenc utca, Praktiker áruház – Tihanyi Árpád út, adyvárosi tó – Tihanyi Árpád út, Ifjúság körút megállóhelyeket, helyettük a Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat megállóhelyen állnak meg.

A Nádorvárosi köztemető kiszolgálása érdekében a 23, 23A járatok egy része 23B, 23AB jelzéssel, a Nagy Imre út – Szauter Ferenc utca – Szent Imre út útvonalon tér be a temetőhöz, munkanapokon a délelőtti időszakban, valamint hétvégén napközben. Az autóbuszok a Szent Imre út, Nádas Ernő utca megállóhelyen is megállnak, majd a 23, 23A járatokhoz hasonlóan érintik a kórház főbejáratát.

A 23, 23A autóbuszjáratok mindkét irányban a Vasvári Pál utcában közlekednek. Emiatt nem érintik a Nádorvárosi köztemető – Szauter Ferenc utca, Praktiker áruház – Tihanyi Árpád út, adyvárosi tó – Tihanyi Árpád út, Ifjúság körút megállóhelyeket, helyettük a Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat megállóhelyen állnak meg.
A Nádorvárosi köztemető kiszolgálása érdekében a 23, 23A járatok egy része 23B, 23AB jelzéssel, a Nagy Imre út – Szauter Ferenc utca – Szent Imre út útvonalon tér be a temetőhöz, munkanapokon a délelőtti időszakban, valamint hétvégén napközben. Az autóbuszok a Szent Imre út, Nádas Ernő utca megállóhelyen is megállnak, majd a 23, 23A járatokhoz hasonlóan érintik a kórház főbejáratát.

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG TÖRÖK ISTVÁN EMLÉKÉRE

2011. november 14. 11:03

Török Istvánra emlékezett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Történelmi Igazságtétel Bizottság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete. A rendezvényen felszólalt Büki Lajos a Bizottság elnökségi tagja, városunk díszpolgára Török István egykori harcostársa és Radnóti Ákos önkormányzati képviselő is.

A képviselő hangsúlyozta ünnepi beszédében, hogy ne fordulhasson elő olyan még egyszer, hogy az igazságért, s többek között a fiatalokért való kiállásért mártírhalált kelljen halni, s kérte a forradalom még élő hőseit, hogy adják át tudásukat  a fiataloknak is, hogy minél többen magukévá tegyék 1956 eszméit és ismereteit. Kiemelte, hogy 56 hőseinek emlékezete napjainkban is minden nap velünk van, különösen Adyvárosban, ahol a hősök emlékét utcanevek is viselik, így Szigethy Attila, Földes Gábor, Tihanyi Árpád és Török István, viszont a jövő generációja számára is fontos, hogy méltón ünnepeljék mindig a forradalmat és megszerezzék a kellő ismereteket 1956-ról és az elnyomó kommunista diktatúra szörnyűségeiről, továbbá biztatta a jelen lévő fiatalokat is, hogy a következő megemlékezésen is találkozzanak, de minél többen.

T￶r￶k Istv£nra eml←kezett Gy￵r Megyei Jog V£ros ᅱnkorm£nyzata ←s a T￶rt←nelmi Igazs£gt←tel Bizotts£g Gy￵r-Moson-Sopron Megyei Szervezete. A rendezv←nyen felsz￳lalt Bki Lajos a Bizotts£g eln￶ks←gi tagja, v£rosunk d■szpolg£ra T￶r￶k Istv£n egykori harcost£rsa ←s Radn￳ti ￁kos ￶nkorm£nyzati k←pvisel￵ is.
A k←pvisel￵ hangslyozta nnepi besz←d←ben, hogy ne fordulhasson el￵ olyan m←g egyszer, hogy az igazs£g←rt, s t￶bbek k￶z￶tt a fiatalok←rt val￳ ki£ll£s←rt m£rt■rhal£lt kelljen halni, s k←rte a forradalom m←g ←l￵ h￵seit, hogy adj£k £t tud£sukat  a fiataloknak is, hogy min←l t￶bben maguk←v£ tegy←k 1956 eszm←it ←s ismereteit. Kiemelte, hogy 56 h￵seinek eml←kezete napjainkban is minden nap velnk van, kl￶n￶sen Adyv£rosban, ahol a h￵s￶k eml←k←t utcanevek is viselik, ■gy Szigethy Attila, F￶ldes G£bor, Tihanyi ￁rp£d ←s T￶r￶k Istv£n, viszont a j￶v￵ gener£ci￳ja sz£m£ra is fontos, hogy m←lt￳n nnepelj←k mindig a forradalmat ←s megszerezz←k a kell￵ ismereteket 1956-r￳l ←s az elnyom￳ kommunista diktatra sz￶rnys←geir￵l, tov£bb£ biztatta a jelen l←v￵ fiatalokat is, hogy a k￶vetkez￵ megeml←kez←sen is tal£lkozzanak, de min←l t￶bben.

TÖRÖK ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK

2011. november 09. 12:32

RADNÓTI ÁKOS ALELNÖK LETT!

2011. november 07. 09:55

Hétvégén tisztújító választmányi ülést tartott a Fidelitas. Az elnöki tisztséget Mihalovics Péter országgyűlési képviselő, az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos, Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke nyerte el. Radnóti Ákos a Fidelitas győri elnöke, a Fidesz önkormányzati képviselője pedig országos alelnök lett. A több mint 10.000 főből álló tagságú Fidelitas vezető tisztségeit 2 évre nyerték el. A rendezvényen részt vett és felszólalt Kövér László az országgyűlés elnöke és Wittner Mária 56-os szabadságharcos, országgyűlési képviselő is.

KOMFORTOSABB LESZ AZ ADYVÁROSI KUTYAFUTTATÓ TERÜLETE

2011. november 03. 12:31

Elkezdődött a munka az adyvárosi kutyafuttatónál a mai napon. A munkakezdésnél megjelent Radnóti Ákos képviselő és az Önkormányzat munkatársa is, majd a Győr-Szol dolgozói nekiálltak a terület rendezéséhez. Előzmény, hogy nyáron egyértelműen kijelölték a már régebb óta érvényben lévő rendeletnek megfelelően a pontos kutyafuttató területet, táblákat tettek ki, hogy látható legyen mindenki számára, majd ezt követően a kutyások és nem kutyások is további szabályozást, pontosítást kértek, fizikai lezárásokat és szerették volna, hogy még komfortosabb legyen a kutyafuttató rész is. Az önkormányzat lefolytatta a kutyatartók képviselőjével az egyeztetést, tisztázták a kutyatartók által generált felesleges hangulatkeltést (hiszen semmi új jogszabály nem született, egy régebbi önkormányzati rendeletnek megfelelően lettek tisztázva pontosan a határvonalak, nem vett el senki semmilyen területet, csupán a szabályok betartásának segítése indokolta a táblák kihelyezését, így is óriási a kutyafuttató területe) majd Borkai Zsolt polgármester támogatásával intézkedések születtek, s ennek köszönhetően a mai nap elkezd épülni egy kerítés, ami elválasztja a kutyafuttató területét a pihenőparktól, illetve a kutyásoknál kihelyezésre kerül 4 db pad és 4 db szemetes (ürülékgyűjtő is). Minden eszközkihelyezésnél figyelembe vették a kutyások kérését, bízva mindenki megelégedésére szolgál majd az intézkedés!

A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT TÜKÖR KIHELYEZÉSE AZ IFJÚSÁG KRT.66.SZ.KERESZTEZŐDÉSNÉL

2011. november 02. 12:02

Újabb közlekedésbiztonságot javító tükör került kihelyezésre Radnóti Ákos választókörzetében. A Bán Aladár utca 16.sz. mellett ezúttal az Ifjúság körút 66.kereszteződésnél került kihelyezésre az Útkezelő Szervezet által. A képviselőt a lakosság kereste meg levélben, kérve a segítséget, mivel balesetveszélyes volt a kikanyarodás a parkolókból a nagy forgalmú utcára, nehezen belátható a kereszteződés, s ezt követően történtek meg a kivitelezések a közelmúltban. A környéken további közlekedési szabályozások is elkezdődtek, a parkolóhelyek felfestése, közúti szabályozások táblával, melyekről nemsokára beszámolunk.

KÖZGYŰLÉS-FELSZÓLALÁSOK ADYVÁROSÉRT

2011. október 28. 15:52

A Közgyűlésen többször is szór kért Radnóti Ákos képviselő az Adyvárost érintő ügyekben. Az E.On beszámolójával kapcsolatos kritikákat fogalmazta meg, majd az Égáz-Dégáz szolgáltatóhoz intézett kérdést az adyvárosi munkálatokhoz, végül az adyvárosi tározótóval kapcsolatban, mely nyertes pályázat esetén megújúlhat!

SIKERES A KAMIONOK ELŐZÉSÉNEK TILTÁSA, KEVESEBB A BALESET!

2011. október 17. 09:23

Jelentősen csökkent a kamionbalesetek száma a rájuk vonatkozó előzési tilalom év eleji bevezetése óta - közölte az ORFK és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A Fidelitas győri elnökeként Radnóti Ákos még 2009-ben kezdeményezte a kamionok előzésének betiltását. Az akkori kormány részéről azonban ellenállásba ütköztek, majd részben engedve a kérésnek bizonyos szakaszokon tiltva lett, de a teljes sikert a kormányváltás hozta meg. És látható, hogy eredményes volt a bevezetése, hiszen azóta kevesebb a baleset!

Idén az év első nyolc hónapjában 25,6 százalékkal kevesebb, 93 ilyen baleset történt, és 49 esetben okozta a tehergépjármű a balesetet, ami az előző évi adatokhoz képest csaknem 17 százalékos csökkenést jelent. 2011. január elseje óta a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikkal és vontatókkal reggel 6 és este 22 óra között tilos előzni az olyan autópálya- és autóútszakaszokon, amelyeken azonos irányban két forgalmi sáv van.

Jelentősen csökkent a kamionbalesetek száma a rájuk vonatkozó előzési tilalom év eleji bevezetése óta - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
A Fidelitas győri elnökeként Radnóti Ákos még 2009-ben kezdeményezte a kamionok előzésének betiltását. Az akkori kormány részéről azonban ellenállásba ütköztek, majd részben engedve a kérésnek bizonyos szakaszokon tiltva lett, de a teljes sikert a kormányváltás hozta meg. És látható, hogy eredményes volt a bevezetése, hiszen azóta kevesebb a baleset!
Idén az év első nyolc hónapjában 25,6 százalékkal kevesebb, 93 ilyen baleset történt, és 49 esetben okozta a tehergépjármű a balesetet, ami az előző évi adatokhoz képest csaknem 17 százalékos csökkenést jelent.
2011. január elseje óta a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsikkal és vontatókkal reggel 6 és este 22 óra között tilos előzni az olyan autópálya- és autóútszakaszokon, amelyeken azonos irányban két forgalmi sáv van.

VÁROSI ÜNNEPSÉG OKTÓBER 23-ÁN

2011. október 14. 10:35

Szeretettel várunk a városi október 23-i ünnepségekre minden kedves érdeklődőt!

09.30 óra Koszorúzás Szigethy Attila emlékmű  - Győr, Szent István út 5.

10.00 óra Koszorúzási ünnepség Golgota emlékmű - Bisinger sétány

09.30 óra Koszorúzás Szigethy Attila emlékmű  - Győr, Szent István út 5.
10.00 óra Koszorúzási ünnepség Golgota emlékmű - Bisinger sétány

LÁTOGATÁS A SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN

2011. október 13. 11:49

Az Adyvárosi Főigazgatóság újabb intézményét, a Szivárvány Óvodát látogatta meg Radnóti Ákos önkormányzati képviselő. Az esemény során Csengeri Mária főigazgatóval megtekintették a komplex energetikai felújításon átesett intézményt, meglátogatták a csoportokat, illetve felmérték azt is, amit a jövőben lehetne majd fejleszteni, megvalósítani. Elmondható, hogy igazán üde színfolttal gazdagodott Adyváros a megszépült ovival, mellette pedig a szintén felújított Móra Iskolával.

SZÉP KÖRNYEZETÉRT DÍJ JANCSIFALUBAN!

2011. október 11. 15:53

A napokban zajlott le  "Szép környezet-jó közérzet" városi környezetszépítő verseny eredményhírdetése, mely során a 3.díjat a Jancsifaluban lakó Oth Jenőné nyerte meg a Téglavető utcában lévő családi házuk gondozott kertjével. A szakmai zsűri döntése nyomán 100.000 Ft kertészeti utalvány volt a díj.  Gratulálunk, hogy ilyen üde színfolttal gazdagítják választókörzetünket és bíztatunk mindenkit, hogy hasonlóan gyarapítsák igényesen környezetüket Adyvárosban és Jancsifaluban.

LÁTOGATÁS A MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETNÉL

2011. október 10. 14:32

Látogatást tett Radnóti Ákos képviselő az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Műszaki Ellátó Szervezeténél. Az esemény során Szekeresné Dr.  Borbély Beáta vagyongazdálkodási igazgatóhelyettessel áttekintették a szervezet feladatait, gazdálkodását, terveit. A főbb feladatok közé tartozik a saját telephelyek, a bölcsödei intézményhálózat, a Hajléktalanokat Segítő Hálózat, Családsegítő Szolgálat, Anya-, Csecsemő és Gyeremekotthon, illetve a Főigazgatósági rendszerbe tartozó közoktatási intézmények karbantartása, felújítása, műszaki fenntartási feladatai. Közel 150 önálló épület összesítve, 30 fő szakmunkás létszámmal. Örömmel állapították meg, hogy a telephely is korszerűsödik és a közelben lévő Óvoda is ennek előnyeit fogja élvezni.

ÚJ ÉS SZIGORÚ LAKÁSRENDELET GYŐRBEN!

2011. október 06. 14:55

Egyhangúlag fogadta el a közgyűlés az új lakásrendeletet. Szükség volt a változtatásra, melyet követően egy szigorúbb szabályozás lép életbe és a jelentős díjtartozással rendelkezőkkel és a botrányosan viselkedőkkel szemben kevésébé engedékeny. Ennek köszönhetően joggal bizakodhatunk a pozitív fejleményekben, s erre kitért Radnóti Ákos képviselő a közgyűlési felszólalásban is, hogy a problémás adyvárosi helyeken is javulás várható.

ADYVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ

2011. október 03. 18:10

 

Borkai Zsolt polgármester Radnóti Ákos kezdeményezésére a Móra Ferenc Iskola igazgatója, Csengeri Mária részére a városrész közösségi életének és értékeinek gyarapításáért, valamint kiemelkedő pedagógiai és intézményvezetői munkája elismeréseként ADYVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT adományozott.

A díjat Radnóti Ákos és Borkai Zsolt adta át a legutóbbi közgyűlés előtt.

 

Borkai Zsolt polgármester Radnóti Ákos kezdeményezésére  Csengeri Mária igazgató részére a városrész közösségi életének és értékeinek gyarapításáért, valamint kiemelkedő pedagógiai és intézményvezetői munkája elismeréseként ADYVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJAT adományozott.
A díjat Radnóti Ákos és Borkai Zsolt adta át a legutóbbi közgyűlés előtt.

IPAR ÚT 84-102.sz. PANELHÁZAK ÁTADÁSA!

2011. szeptember 29. 14:31

Újabb  nagyértékű beruházás átadására került sor Győr 7.sz. valasztókörzetében. Elkészült az Ipar út 84-102. szám alatti lakóépületek hőszigetelése és a fűtési rendszer átalakítása. Az önkormányzat közel 57 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz. Radnóti Ákos önkormányzati képviselő elmondta, hogy egy héten belül két nagyszabású energiatakarékos beruházás átadására is sor kerülhetett a városrészben, hiszen kedden a Móra iskola mintegy 300 millió forintos felújításának befejezéséről számolhattak be, most pedig az Ipar úti épület megújulásáról beszélhetünk, de tavasszal volt a Kodály Z.u.34-44.sz panelházak felújítást követő átadása is csaknem 200 millió Ft-ért, így több mint félmilliárd forintos beruházások kivitelezése történt meg a körzetben rövid idő alatt.

Megnézem a sajtótájékoztató videót >>>

MÓRA FERENC ISKOLA FELÚJÍTÁS UTÁNI ÁTADÁSA

2011. szeptember 28. 13:14

Átadásra került Radnóti Ákos képviselő választókörzetében a  Móra Ferenc Általános és Középiskola és a Szivárvány Óvoda és a Kodály Zoltán úti Bölcsőde, mely komplex energetikai felújításon esett át, melynek keretein belül kicserélték a nyílászárókat, megtörtént a fűtéskorszerűsítés, a homlokzati hőszigetelés és a födém víz- és hőszigetelése is. Az iskola felújításához 158,8 millió forintot, az óvodáéhoz pedig 51,7 millió forintot nyert az önkormányzat, az önrészt – a Móra esetében 88 millió, az óvoda esetében pedig 20 millió forintot – az önkormányzat biztosította, így összesen 318.5 millió forintos beruházás valósult meg.

Radnóti Ákos elmondta, hogy a választási ígéretek között szerepelt az iskola megújítása és a felújított intézmények Adyváros új színfoltjai lettek, de emellett a környék is egyre szépül, hiszen idén is adtak át csaknem 200 lakásos felújított társasházat és nemsokára egy másik is átadásra kerül.

 

Megnézem a sajtótájékoztató videóját >>>

Átadásra került Radnóti Ákos képviselő választókörzetében a  Móra Ferenc Általános és Középiskola és a Szivárvány Óvoda és a Kodály Zoltán úti Bölcsőde, mely komplex energetikai felújításon esett át, melynek keretein belül kicserélték a nyílászárókat, megtörtént a fűtéskorszerűsítés, a homlokzati hőszigetelés és a födém víz- és hőszigetelése is.
Az iskola felújításához 158,8 millió forintot, az óvodáéhoz pedig 51,7 millió forintot nyert az önkormányzat, az önrészt – a Móra esetében 88 millió, az óvoda esetében pedig 20 millió forintot – az önkormányzat biztosította, így összesen 318.5 millió forintos beruházás valósult meg.
Radnóti Ákos elmondta, hogy a választási ígéretek között szerepelt az iskola megújítása és a felújított intézmények Adyváros új színfoltjai lettek, de emellett a környék is egyre szépül, hiszen idén is adtak át csaknem 200 lakásos felújított társasházat és nemsokára egy másik is átadásra kerül.

JANCSIFALUÉRT DÍJ ÁTADÁSA A CSALÁDI NAPON!

2011. szeptember 19. 12:31

A Jancsifalu Szolgálatáért díjat először adományozta  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a díj megalapítása óta. A díj átadása ünnepélyes keretek között a VI. Jancsifalusi Napon történt, ahol az önkormányzat részéről a körzet önkormányzati képviselője Kalmár Ákos és Radnóti Ákos adták át a díjat Balla Jenőnek a Jancsifaluért Egyesület elnökének. A képviselők anyagilag is támogatták a rendezvény létrejöttét és a közönség előtt beszámoltak az általuk képviselt városrészek fejlődéséről és méltatták az egyesület munkáját.

Balla Jenő a városrész fejlődésének érdekében végzett lelkiismeretes és megbecsült tevékenysége, valamint a közösség érdekében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként kaphatta meg az díjat.

A Jancsifalu Szolgálatáért díjat először adományozta  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a díj megalapítása óta. A díj átadása ünnepélyes keretek között a VI. Jancsifalusi Napon történt, ahol az önkormányzat részéről a körzet önkormányzati képviselője Kalmár Ákos és Radnóti Ákos adták át a díjat Balla Jenőnek a Jancsifaluért Egyesület elnökének. A képviselők anyagilag is támogatták a rendezvény létrejöttét és a közönség előtt beszámoltak az általuk képviselt városrészek fejlődéséről és méltatták az egyesület munkáját.
Balla Jenő a városrész fejlődésének érdekében végzett lelkiismeretes és megbecsült tevékenysége, valamint a közösség érdekében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként kaphatta meg az díjat.

ELŐADÁS A SZÉCHENYI EGYETEM HALLGATÓINAK

2011. szeptember 16. 11:08

A Széchenyi Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet,Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék egyetemi adjunktusának, Dr. Kálmán Lászlónak a felkérésre vett részt Radnóti Ákos önkormányzati képviselő a közlekedésépítési projekt c. tantárgy óráján felkért előadóként. A képviselő vázolta az adyvárosi megvalósult fejlesztéseket és a jövő terveit, illetve beszámolt az általa és a lakosság által is felmerült igényekről, elképzelésekről, problémákról, mely a tantárgy témáit érinti.

Ezt követően a hallgatóknak decemberre el kell készíteniük a műszaki és gazdasági javaslatukat Adyváros parkolási, kerékpáros közlekedési és környezeti állapotának javítására, különös tekintettel a Szigethy Attila út menti lakóingatlanok zaj- és rezgésvédelmére. (Műszaki- és gazdasági döntést-előkészítő tanulmány.) Majd ha elkészültek, a bemutató előadás és értékelés keretében újból vendég lesz a képviselő, aki megköszönte a meghívást és jó munkát kívánt a feladat végrehajtásához.

A Széchenyi Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet,
Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék egyetemi adjunktusának, Dr. Kálmán Lászlónak a felkérésre vett részt Radnóti Ákos önkormányzati képviselő a közlekedésépítési projekt c. tantárgy óráján felkért előadóként.
A képviselő vázolta az adyvárosi megvalósult fejlesztéseket és a jövő terveit, illetve beszámolt az általa és a lakosság által is felmerült igényekről, elképzelésekről, problémákról, mely a tantárgy témáit érinti.
Ezt követően a hallgatóknak decemberre el kell készíteniük a műszaki és gazdasági javaslatukat Adyváros parkolási, kerékpáros közlekedési és környezeti állapotának javítására, különös tekintettel a Szigethy Attila út menti lakóingatlanok zaj- és rezgésvédelmére. (Műszaki- és gazdasági döntést-előkészítő tanulmány.) Majd ha elkészültek, a bemutató előadás és értékelés keretében újból vendég lesz a képviselő, aki megköszönte a meghívást és jó munkát kívánt a feladat végrehajtásához.

CSALÁDI NAP JANCSIFALUN!

2011. szeptember 15. 12:00

 

A Jancsifaluért Egyesület hagyományos rendezvénye lesz  2011. szeptember 17-én szombaton 14.00-18.00-ig az Urbantsok utcai focipálya és környékén. Az esemény létrejöttét Radnóti Ákos képviselő is támogatta anyagilag és a tavalyi évhez hasonlóan szintén részt vesz. Mindenkit szeretettel várunk!

Gyermek programok: Légvár, Kézműves foglalkozás, Ügyességi versenyek, Gyerek karaoke. A zenés-táncos mulatság jó hangulatáért a Szignál-Trió zenekar felelős.  Jó szórakozást kívánunk, rossz idő estén a programok az Ipar úti felüljáró alatt kerülnek lebonyolításra!

 

HATODIK JANCSIFALUSI CSALÁDI NAP
A Jancsifaluért Egyesület hagyományos rendezvénye lesz  2011. szeptember 17-én szombaton 14.00-18.00-ig
az Urbantsok utcai focipálya és környékén. Mindenkit szeretettel várunk.!
Gyermek programok: Légvár, Kézműves foglalkozás, Ügyességi versenyek, Gyerek karaoke
A zenés-táncos mulatság jó hangulatáért a Szignál-Trió zenekar felelős.
Jó szórakozást kívánunk, rossz idő estén a programok az Ipar úti felüljáró alatt kerülnek lebonyolításra!A Jancsifaluért Egyesület hagyományos rendezvénye lesz  2011. szeptember 17-én szombaton 14.00-18.00-ig

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 [17] 18  19  20  21