Hírek

DÍJÁTADÁS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FELESÉGÉVEL

2011. június 07. 18:31

A győri Speciális Szakiskola, a Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete, valamint a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége segítségével 2011. június 2 – 4. között Győrött rendezte a speciális- és a készségfejlesztő speciális szakiskolákba járó tanulók legnagyobb hazai diáksport eseményét.

FOLYTATÓDOTT A ZÖLDTERÜLET-ÉS JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉS!

2011. június 04. 20:55

Folytatódott az elhanyagolt, rendezetlen területek rendbetétele Adyvárosban. A képviselő intézkedésére a Földes Gábor utca 4/a sz. alatti meglévő homokozó lett rendbetéve. Itt már korábban is megvolt 2 pad és szemetes. Hasonlóan gazos és használhatatlan volt a Földes G. 6.sz. alatti homokozó. Ez is megújult! Illetve itt korábban padok sem voltak, ezúttal kihelyezésre került 2 db pad és melléjük egy szemetes edény is a lakók nagy örömére.

MEGSZÉPÜLTEK AZ IFJÚSÁG KRT.51.sz.KÖRÜLI HOMOKOZÓK, PADOK

2011. május 30. 11:38

Lakossági kérésre intézkedett a képviselő az Ifjúság körút 51.szám előtti területen, ahol két, gazzal benőtt homokozó lett megtisztítva és homokkal feltöltve, illetve az összetört padok is felújításra kerültek a Győr-Szol Zrt. kivitelezésében. Látható, hogy a gyerekek máris igénybe vették a játszóteret!

ZÖLDTERÜLET HELYREÁLLÍTÁSA FÖLDES GÁBOR U.2-4.

2011. május 28. 18:28

A napokban lett  helyreállítva a korábbi gázvezeték-munkálatokat követően a Földes Gábor u. 2-4. körüli területen a felásott zöldövezet. Radnóti Ákos képviselő a lakossági kérés és jelzés alapján, többszöri levélváltással kérte a szolgáltatót a helyreállításra, mely rövid időn belül meg is történt. A talajrendezés, egyenlítés után fűmagvetéssel lett a terület visszaállítva.

INTÉZKEDÉS A BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉSÉRT

2011. május 20. 11:43

A Bán Aladár utcai házak között vezető szervízút kanyargó, kevésbé belátható szakaszára került ki a képviselő kezdeményezésére a 16.szám elé a forgalmat biztonságosabbá tevő, oszlopra elhelyezett tükör, melynek köszönhetően a veszélyes kanyar jobban belátható. További intézkedések is várhatóak a területen a biztonságosabb közlekedésért!

MEGTISZTÍTOTTUK A SZABOLCSKA U.19-23.TERÜLETET

2011. május 19. 16:02

Lakossági kérésre Radnóti Ákos képviselő intézkedett a Szabolcska u.19-23. mögötti területen lévő problémák felszámolása miatt. Szükség volt az illegálisan tárolt szemét elvitelére és a környezet további rendezésére, mely folytatódik továbbra is a Győr-Szol Zrt. közreműködésével. A Közterület Felügyelet is ellenőrzi majd rendszeresen a környéket, hogy távoltartsák a szemetelőket és a helyfoglalókat.

MEGÚJULT A KODÁLY Z.UTCA 34-44. TÁRSASHÁZ!

2011. május 18. 16:36

A megújult Kodály Zoltán u. 34-44. számú társasházat Borkai Zsolt polgármester és Radnóti Ákos önkormányzati képviselő május 18-án adta át. A képviselő hangsúlyozta, a több mint 180 milliós beruházás költségének egyharmad részét a lakók, egyharmad részét az önkormányzat, és egyharmad részét az állam állta. Hozzátette, a közelmúltban megvalósult Barátság Park és a közeljövőben sorra kerülő Móra iskola korszerűsítésével elmondható, a városrész jelentős fejlesztésen megy keresztül ezekben az években.

Megnézem az eseményről készült videót 1.>>>

Megnézem az eseményről készült videót 2.>>>

PARKRENDEZÉSI ÉS FŰNYÍRÁSI MUNKÁK

2011. május 11. 17:01

A napokban indultak meg Adyváros zöldterületein a fűnyírási munkák, a Győr-Szol Zrt. gépi-és kézi fűnyírással rendezi a területet, s néhány nap alatt végeznek a munkákkal.

„SZÉP KÖRNYEZET – JÓ KÖZÉRZET” KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY

2011. május 09. 15:39

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az idén immár ötödik alkalommal hirdeti meg a „Szép környezet – Jó közérzet” helyi környezetszépítő versenyt, amelyre május 31-ig lehet nevezni családi ház és - társasház - lakásszövetkezeti lakótömb kategóriában. Adyvárosban nagyrészt panelházak vannak, de a tavalyi évben is láttunk kitűnő példákat-pld.Ifjúság körúton- a szép környezet kialakítására, de a jancsifalusi, családi házas részeken is tapasztaltunk hasonlót! Értékes nyeremények, társasháznál akár 300.000 Ft, családi házaknál 150.000 Ft! Bíztatjuk a kedves 7.sz.választókörzet lakóit, hogy pályázzanak!

LÁTOGATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONTBAN

2011. április 29. 18:05

Meglátogatta az Adyvárosi Családsegítő Központot Radnóti Ákos. A találkozó során Kovácsné Cseke Edit központvezető bemutatta a Szigethy Attila utcai intézményt, mint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátó rendszer tagját. Sokrétű feladataik, mint a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális, életvezetési, családtervezési, káros szenvedélyek megelőzését szolgáló tanácsadások megszervezése, illetve ezekhez való hozzájutás segítése, de hivatalos ügyek intézésében, szabadidős programok, csoport és klubfoglalkozás szervezése mellett jogi, pszichológiai tanácsadást is végeznek. A képviselő ígéretet tett arra, hogy segíti az intézmény munkáját és klubéletének működését.

ELKEZDŐDÖTT A KÁTYÚZÁS ADYVÁROSBAN!

2011. április 21. 17:43

Megkezdődött a tavaszi kátyúzás, több mint 100 millió forintos költséggel javítják ki az úthibákat a városban, a szakemberek a napokban Adyváros és Jancsifalu területén vették fel a munkát, ahol Radnóti Ákos képviselővel bejárva keresték fel a problémás területeket. A képviselő kéri a lakosságot, aki észlel kátyuzásra váró úthibákat és még nem javították ki értesítsék elérhetőségein.

NOSZTAGIAVASÚT FOGADÁSA

2011. április 17. 17:42

A Veszprém-Győr vasútvonal létesítésének 115. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésen vett részt Radnóti Ákos képviselő Borkai Zsolt képviseletében és fogadta a Veszprém felől érkező 324-es típusú gőzmozdony nosztalgiavonatot. A Hegyeshalmi MÁV Vasutas Zenekar rövid előadását követően megkoszorúzták az utascsarnokban Baross Gábor közlekedési miniszter mellszobrát, majd a Veszprémbe visszainduló nosztalgiavonat népes közönség előtt búcsúzott a várostól.

VÁROSRÉSZI FÓRUM VOLT

2011. április 15. 18:45

Városrészi fórumot rendeztek a Móra Ferenc Iskolában. A rendezvényen megjelent Radnóti Ákos képviselő is, szó volt többek között az aktuális egészségfejlesztéssel, drogmegelőzéssel kapcsolatos információkról, az  iskolai prevenciós programok ösztönzéséről, a szülők eléréséről, tájékoztatásáról, illetve az  alternatív szabadidős programok kezdeményezéséről a Győr MJV Humánpolitikai Főosztály, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztály a Győr Városi Ügyészség és 6 további iskola és a lakosság részvételével.

TALÁLKOZÓ A RENDŐRKAPITÁNNYAL

2011. április 15. 15:37

Tovább folytatva a városban lévő intézmények, szervek meglátogatását ezúttal a Győr Városi Rendőrkapitányságot kereste fel Radnóti Ákos képviselő. A találkozó során Horváth Csaba városi rendőrkapitánnyal átnézték a választókörzet azon területeit, ahonnan lakossági bejelentések és problémák, kérések merültek fel. A képviselő megköszönte az eddigi munkát, külön kiemelve a hangsúlyt, hogy a körzetben rendőrörs is működik, mely hozzájárul a térség biztonságának növeléséhez, illetve egyúttal kérte a vezetőt a további hatékony munka folytatására is.

90 ÉVES ASSZONYT KÖSZÖNTÖTT A KÉPVISELŐ

2011. április 14. 21:20

Radnóti Ákos önkormányzati képviselő köszöntötte a 90.életévét betöltő Kovácsics Lajosnét a jeles évforduló alkalmából. A képviselő átnyújtotta Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt jubileumi oklevelet és tolmácsolta egyúttal az ország vezetőjének továbbá Győr város polgármesterének, Borkai Zsoltnak jókívánságait is.

VIZIT A KÖZTERÜLET-FELÜGYELETNÉL

2011. április 13. 10:31

Meglátogatta a Közterület-Felügyelet győri központját Radnóti Ákos, ahol Truka István igazgatóval átbeszélték a választókörzet problémáit. Mivel korábban is kiváló együttműködés alakult ki a képviselő őszi megválasztása után és már akkor felmérték a gócpontokat, mostanra sikerült eredményeket elérni a lakossági panaszokban, de továbbra is figyelemmel kísérik az eseményeket, hiszen mindig adódnak problémák. A lakosság nyugalmának biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrzött terület a Barátság Park és környéke, a Bán A.utca kutyafuttató területe, az adyvárosi tó-és környékének és a jancsifalusi körzet szabálytalan parkolásai, illetve külön a képviselő kérésére a mozgássérült parkolók megfelelő használata. Természetesen a Felügyelet eljár a körzet további területein is.

LÁTOGATÁS AZ ÚTKEZELŐ SZERVEZETNÉL

2011. április 07. 10:18

Folytatva a városi intézmények személyes meglátogatását Győr Város Útkezelő Szervezeténél járt Radnóti Ákos képviselő. A találkozó alkalmával Prédl Antal igazgatóval és kollégáival Máthé-Tóth Péterrel és Debreczeni Mártonnal áttekintették az intézmény működését és a képviselő által jelzett adyvárosi-és jancsifalusi megoldásra váró feladatokat. Radnóti Ákos ígéretet kapott arra, hogy a lakosság által feléje jelzett és felmerült gondok és az elképzelt, komfortukat növelő fejlesztések-figyelembe véve a pénzügyi korlátokat-megoldására sor kerülhet, melyről nemsokára be fogunk számolni.

ORSZÁGOS VERSENY DÍJÁTADÁS A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBAN

2011. április 06. 19:11

A speciális szakiskolák életében rangos eseménynek számító megmérettetés ünnepi záró rendezvényét megtisztelte jelenlétével Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, Borosán Beáta, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Osztály osztályvezetője, az NSZFI vezető tisztségviselői, valamint a város részéről Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, továbbá Radnóti Ákos önkormányzati képviselő.

ADYVÁROSI BEJÁRÁS

2011. április 05. 16:40

A mai napon bejárást tartott  Radnóti Ákos képviselő a Polgármesteri Hivatal és a Győr-Szol Zrt. munkatársaival a választókerületben esedékes munkák elvégzéséről - figyelembe véve az eddig beérkezett lakossági kéréseket - melynek eredményeiről nemsokára beszámolunk.

VÁROSRÉSZI FÓRUM A MÓRA ISKOLÁBAN

2011. április 04. 18:15

Vendéglátó intézmény: Móra Ferenc Általános és Középiskola
Városrészi fórumok
Cél:
- Aktuális egészségfejlesztéssel, drogmegelőzéssel kapcsolatos információk átadása
- Iskolai prevenciós programok ösztönzése
- Szülők elérése, tájékoztatása
- Alternatív szabadidős programok kezdeményezés

A Móra Ferenc Általános és Középiskolában kerül megrendezésre 2011. április 14., 14:00-17:30 között "Városrészi fórumok" délután, melynek célja az aktuális egészségfejlesztéssel, drogmegelőzéssel kapcsolatos információk átadása, iskolai prevenciós programok ösztönzése, szülők elérése, tájékoztatása, alternatív szabadidős programok kezdeményezése. Mindenkit vár Radnóti Ákos képviselő!

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 [18] 19  20